Extensions a.s. Joanna Golebská, Ruslan Laszczowski se sídlem v Gliwice (44-121), Chemiczna 18, Regon: 327553641, plátce DPH: PL6313312210, oznamuji a garantuji, že materiály na této webové stránce níže označené jako Služba mají pouze informační charakter.

Práva na Službu poskytnuté jako celek Extensions a.s. a práva na jednotlivé prvky jejího obsahu patří Extensions a.s., jednotlivcům nebo právnickým osobám, kterým je materiál legálně k dispozici. Jak Služby jako celek tak i jednotlivé prvky podléhají zákonné ochraně.

Uživatelé Služeb mají právo používat materiály dostupné na těchto stránkách pouze v tzv. autorizovaném osobním použití, které podléhá zákonu o autorských právech a souvisejících právech. Použití této stránky zcela nebo zčásti pro jakýkoli jiný účel, a zejména – komerční, včetně kopírování, veřejné reprodukce nebo zpřístupnění třetím osobám jiným způsobem, může být provedeno až po obdržení písemného souhlasu společnosti Extensions a.s. .

 

Stránky Služby mohou také obsahovat odkazy nebo materiály obsahující odkazy na nabídky a služby třetích stran. Podmínky použití nabídek a služeb třetími stranami určují tyto subjekty. Extensions a.s. nezodpovídá za podmínky a účinnost při využívání nabídek a služeb.